لوگو ژيوار
لوگو ژيوار
خط سفید راست

             در زبان کردی به معنی زندگی است و زندگی به معنی جاری بودن و در حرکت بودن تبلیغات ؛ حرکت کسب و کار شماست و ما کنارتان هستیم در این جریان سریع و بی انتها ُ شانه به شانه و پشت به پشت .
ژیوار؛ اصل فعالیت خود را بر حمایت و رفاقت با مشتری بنا کرده است نه سود و منفعت بیشتر و هرچقدر که شما خوشحال تر باشید سود ما بیشتر است . 
رفاقت با ما را از همین امروز آغاز کنید تا ما شما را به چیزی فراتر از رویا ببریم .

منتظر شروع یک پروژه با شما هستیم
منتظر شروع یک پروژه با شما هستیم

ژیوار

لوگو ژيوار